Disclaimer: This is a user generated content submitted by a member of the TheOmniBuzz. The views and writings here reflect that of the author and not of TheOmniBuzz. If you have any complaints regarding this post kindly report it to us.
Science / Technology

Znajdź szybkie rozwiązanie do importowania plików MBOX na konto Yahoo

MBOX to szeroko stosowany format plików używany przez wiele stacjonarnych klientów poczty e-mail, takich jak Apple Mail, Thunderbird, Eudora, Entourage i inne. Z drugiej strony, Yahoo to usługa poczty internetowej oferująca nieograniczoną przestrzeń dyskową, komunikatory, sieci społecznościowe itp. Dlatego użytkownicy klienta poczty MBOX przechodzą na pocztę Yahoo i decydują się na import MBOX na konto Yahoo.

Pobierz teraz

W tym artykule omówimy szybkie rozwiązania importu plików MBOX na konto Yahoo Mail.

Powody importowania danych MBOX do Yahoo Mail

Jak już wspomnieliśmy, wiele aplikacji obsługuje zapisywanie danych w formacie MBOX. Aby jednak uzyskać dostęp do danych w dowolnym miejscu i czasie w chmurze, użytkownicy wybierają usługę Yahoo Mail, która jest dobrze znaną i inteligentną usługą internetową, która pomaga użytkownikom w łatwy sposób uzyskiwać dostęp do ich wiadomości e-mail i organizować je w dowolnym miejscu i czasie.

Zrozum potrzebę importowania MBOX do Yahoo Mail za pomocą tego zapytania:

„Ostatnio wszystkie moje wiadomości e-mail Thunderbirda są eksportowane do pliku MBOX, a teraz chcę mieć niezawodne rozwiązanie do importowania wiadomości MBOX na konto Yahoo, aby mieć do nich dostęp przez cały czas. Proszę pomóż mi.”

Jak zaimportować MBOX do poczty Yahoo?

Nie ma bezpośredniego sposobu importowania plików MBOX do Yahoo Mail, dlatego zaleca się korzystanie z rozwiązania innej firmy, a jednym z takich inteligentnych rozwiązań jest Softaken Mail Importer. Oprogramowanie umożliwia użytkownikom bezpośrednie importowanie plików MBOX na konto Yahoo. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących wykonywania migracji MBOX na konto Yahoo za pomocą tej aplikacji. Narzędzie jest w stanie importować pliki MBOX Thunderbirda, Apple Mail, Entourage, Eudora, Google Takeout itp.

Kroki, aby zaimportować pliki MBOX na konto Yahoo:

 1. Pobierz i zainstaluj MBOX w Yahoo Mail Importer.
 2. Wybierz format MBOX i dodaj pliki MBOX.
 3. Wybierz konto Yahoo i wprowadź dane logowania do konta Yahoo.
 4. Wybierz docelowy folder konta Yahoo.
 5. Naciśnij przycisk Prześlij teraz, aby pomyślnie zaimportować dane MBOX na konto Yahoo w ciągu kilku minut.

Najważniejsze cechy MBOX do Yahoo Importer

 • Bezpośrednio importuj pliki MBOX na konto Yahoo Mail.
 • Importuj dane MBOX do Yahoo z załącznikami
 • Import wsadowy plików MBOX bez ograniczeń rozmiaru
 • Działa na każdej wersji systemu operacyjnego Windows
 • Jednopanelowy interfejs z auto-ekspresyjnymi krokami
 • Wygeneruj plik dziennika zawierający wszystkie szczegóły importu
 • Brak wymogu dodatkowego programu
 • Opcja Freeware do sprawdzania wydajności oprogramowania
 • Zachowaj formatowanie wiadomości e-mail i strukturę folderów

Czas podsumować

Na tym blogu opisaliśmy szybkie rozwiązanie do importowania e-maili MBOX na konto Yahoo wraz z załącznikami. Ponieważ nie jest dostępny żaden proces ręczny do wykonania tego zadania, udostępniliśmy użytkownikom oprogramowanie do importowania poczty Softaken innej firmy w celu bezpiecznego i płynnego importowania plików MBOX na konto Yahoo Mail. Możesz sprawdzić bezpłatną wersję oprogramowania, zanim zapłacisz za klucze licencyjne.

Back to top button